Money Scan x2 -- ginagamit ng bagong app ang camera upang matulungan kang makakita ng pekeng pera

Ang batch ng mga press release ngayon ay nagdadala ng isa pang app para sa aking kasalukuyang artikulo sa malikhaing paggamit ng iPhone camera. Pag-scan ng Pera x2 Ang ($0.99) ay isang app na tumutulong sa iyong makakita ng pekeng pera. Ano kaya ang susunod nilang iisipin? Sinasabi ng paglalarawan na gumagana ito sa lahat ng mga pera. Lumilitaw na pinalalaki at pinaliwanagan lamang nito ang pera, sa halip na mismong makakita ng mga pekeng singil.