Paano Sumali sa isang ResearchKit Health Study

 Paano Sumali sa isang ResearchKit Health Study

Ang mga may Parkinson's, diabetes, breast cancer, cardiovascular disease, at asthma ay maaaring lumahok sa medikal na pananaliksik mula mismo sa kanilang mga iPhone sa pamamagitan ng ResearchKit ng Apple upang tumulong na gumawa ng mas epektibong paggamot para sa kanilang mga sakit. Sa pamamagitan ng paggamit ng mga libreng app, matutulungan ng mga kalahok ang mga doktor at siyentista na mangalap ng data para magsaliksik kung paano nila mas mahusay na ma-diagnose, magamot at maiwasan ang sakit. Hindi lahat ng app ay nangangailangan na ang isang user ay may partikular na sakit. Kapag nagbigay ng pahintulot ang user, maa-access ng mga app ang data mula sa Health app, kasama ang anumang iba pang impormasyong kasama ng user. Ang mga kalahok ay hindi pinangalanan sa pag-aaral at lahat ng datos na nakalap ay aalisin sa pagkakakilanlan.

Ang Asthma Health app ng Mount Sinai , halimbawa, sinusubaybayan ang paggamit ng asthma inhaler at mga pattern ng sintomas.Ang Kanser sa Suso: Ibahagi ang Paglalakbay pinag-aaralan ng app ang pagtulog, pagkapagod, at mga pagbabago sa pag-iisip sa mga nakaligtas sa kanser sa suso upang subukang maunawaan kung bakit mas mabilis gumaling ang ilang kababaihan kaysa sa iba.

Ang Parkinson mPower app sinusubaybayan ang mga sintomas ng mga taong may sakit na Parkinson sa pamamagitan ng pagpapagawa sa kanila ng mga aktibidad sa kanilang iPhone. Ang mga kalahok ay naglalaro ng memory at finger tapping game at nagsasalita at naglalakad gamit ang mga sensor sa kanilang iPhone.

GlucoSuccess at Nagbibilang ang Aking Puso Sinusukat ng mga app ang aktibidad, diyeta, at mga gamot upang matulungan ang mga mananaliksik na maunawaan kung paano mapanatiling malusog ang mga may diabetes at sakit sa cardiovascular. Hindi mo kailangang magkasakit para lumahok sa alinman sa mga pag-aaral na ito.

Upang makilahok sa mga pag-aaral na ito, i-download ang app na nauugnay sa iyong karamdaman, i-tap ang Sumali sa Pag-aaral at ilagay ang lahat ng hinihiling na impormasyon, pagkatapos ay i-tap ang Sumang-ayon upang ibigay ang iyong pahintulot na makilahok sa pananaliksik na pag-aaral.

Nangungunang credit ng larawan:  www.BillionPhotos.com / Shutterstock.com